Politica de Confidențialitate

Doamnelor si domnilor,

Străduindu-ne continuu să obținem cea mai bună protecție posibilă a datelor dvs. personale, care au fost transmise companiei noastre, dorim să vă asigurăm că datele personale colectate de V&K Cosmetic sunt prelucrate cu cel mai mare respect pentru confidențialitatea lor și cu cea mai mare grijă pentru siguranța datele cu caracter personal prelucrate. Ne asigurăm că am luat toate măsurile cerute de reglementările aplicabile și că suntem acum pe deplin pregătiți și dornici să vă protejăm datele cu caracter personal la cel mai înalt nivel.

Transmitem în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Ne considerăm obligați în temeiul articolului 13 din Regulamentul general privind protecția datelor să vă informăm despre modul în care V&K Cosmetic prelucrează datele dvs. cu caracter personal și, mai presus de toate, dorim să vă informăm despre drepturile dvs. în conformitate cu noile reguli. Această politică de confidențialitate a magazinului online, denumită în continuare „Politică”, este destinată a fi informativă și nu poate impune nicio obligație pentru clientul magazinului online. Nu este nici un acord și nici o formă de reglementare. Informațiile publicate pe acest site web sunt destinate exclusiv informării generale. Informații detaliate privind prelucrarea datelor specifice sunt disponibile de fiecare dată în timp ce se obțin în clauza textului informațional. Apare într-un mod clar și abordabil. Acest lucru se aplică în special informațiilor despre baza legală – Regulamentul general privind protecția datelor, perioada de păstrare a datelor și posibilii destinatari ai datelor dumneavoastră.

Prin urmare, vă rugăm să luați amabilitate să luați notă de informațiile de mai jos.
1. Cine este administratorul datelor mele personale?
Administratorul datelor dvs. personale responsabil de colectarea datelor dvs. personale prin magazinul online, inclusiv fișiere cookie, tehnologii similare sau alte canale de comunicare cu clientul este V&K Cosmetic Partnership cu sediul social la ul. Górska 6, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia.

2. Cum pot contacta pe cineva cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?
Dacă aveți întrebări referitoare la politica de confidențialitate sau la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să le trimiteți la următoarea adresă de e-mail: natalia@vkcosmetic.pl

3. În ce scop și pe ce bază legală sunt prelucrate datele mele cu caracter personal? Ori de câte ori trebuie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, domeniul de aplicare al datelor și scopul acestora procesate de Administrator provin din propriul consimțământ trimis sau se bazează pe un temei legal. Pentru a fi mai precis, toate cererile sunt afișate pas cu pas în timpul achiziționării în magazinul online sau utilizând alte canale de comunicare cu un client.

În general, datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru a îndeplini contractul încheiat, inclusiv:
– efectuarea unui tratament de infrumusetare
– achiziționarea de servicii;
– răspunzând la întrebări și întrebări trimise electronic, telefonic sau atunci când interacționați cu noi pe social media
– eșecul unei plângeri
– desfășurarea oricărui fel de concurs

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza legală în interesul V&K Cosmetic, utilizat în următoarele scopuri:
– informarea despre oferta directă de la V&K Cosmetic
– gestionarea relației și în scopuri de marketing
– răspunsul la întrebările și întrebările trimise
– colectarea unei datorii
proceduri legale, de mediere sau de arbitraj
– evaluarea statistică
arhivarea datelor personale

Procesăm datele dvs. personale pentru a furniza servicii aplicabile permisiunii acordate, inclusiv:
– prelucrarea datelor în scopuri de marketing
– trimiterea unei oferte sau invitații la evenimente organizate de V&K Cosmetic
– stocarea datelor în fișiere cookie
efectuarea procesului de recrutare

Procesăm date cu caracter personal pentru a executa o obligație legală, inclusiv:
– respectarea legislației fiscale, a legislației contabile
asigurarea responsabilității în temeiul legislației naționale și europene
– îndeplinirea obligațiilor care decurg din autoritățile, instituțiile sau instanțele îndreptățite care includ emiterea unei decizii sau a unei hotărâri judecătorești

4. Transferul datelor dvs. personale

Datele dvs. personale pot fi partajate pentru a vă oferi serviciile noastre.
Împărtășim datele dvs. personale cu terții părții companiei noastre, cum ar fi serviciul pentru clienți, contabilitate, contabil, birou de asigurări, servicii de transport, companii de consultanță, birou de resurse umane, birou IT autorizat conform reglementărilor aplicabile. Poate exista o altă situație în care V&K Cosmetic face obiectul unei obligații legale de a partaja sau dezvălui datele dvs. personale, cu agențiile de aplicare a legii sau cu autoritățile publice, în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor, colectării unei datorii (justificare) sau îndeplinirii unei cerințe legale.

5. Securitatea datelor dvs. personale

Administratorul datelor cu caracter personal declară că are o grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor vizate și, în special, se asigură că datele colectate sunt:

prelucrăm datele respectând regula protecției, cu atenție și fiabilitate pentru o persoană pe care o poate preocupa
colectăm date particulare, într-o manieră clară, pe baza unei baze legale, nu prelucrăm aceste date mai departe
adecvat, utilizat și limitat la obiectivele necesare
corect și, dacă este necesar, actualizat
colectate într-un formular care permite identificarea persoanei, pentru o perioadă care nu mai este necesară pentru a furniza serviciile noastre care decurg din contract încheiat
folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate în măsura corespunzătoare riscului încălcării drepturilor și libertăților persoanelor ale căror date sunt prelucrate. Protejăm datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la datele cu caracter personal;

6. Sunt obligat să furnizez datele mele personale?

Furnizarea datelor este voluntară, cu excepția cazurilor specifice, atunci când rezultă dintr-un temei juridic, o persoană este obligată să furnizeze date, de exemplu legislația fiscală, legislația contabilă sau când furnizarea datelor este necesară pentru implementarea serviciilor comandate de V&K Cosmetic.

7. Ce informații despre dvs. folosim?

Administratorul datelor dvs. poate prelucra datele cu caracter personal și anume după cum urmează:

7.1. Când achiziționați produse și servicii de la noi în magazinul online:

Datele cu caracter personal transmise în noul formular de înregistrare a contului sau prin achiziționarea de produse în magazinul online (în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, adresa – numele străzii, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, localitatea, țara, adresa de domiciliu, adresa de înregistrare a biroului / companiei, numărul de cont și, în cazul clienților care nu sunt consumatori, în plus numele unei companii, numărul de identificare fiscală TIN și datele rămase colectate în timpul utilizării magazinului online
Datele cu caracter personal furnizate în scopul utilizării buletinului informativ, trimise în timpul utilizării contactului pentru sau în timpul completării reclamației
Datele cu caracter personal furnizate pentru a participa la un concurs
Alte date cu caracter personal colectate pe baza activității clienților în internet sau în cartierele principale ale V&K Cosmetic, inclusiv obținute prin magazinul online sau alte canale de comunicare cu clientul, cu utilizarea tehnologiei fișierelor cookie și a tehnologiilor similare

8. Cât timp trebuie păstrate datele cu caracter personal?

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal ale clienților depinde de scopul pentru care sunt colectate și prelucrate și se bazează pe un temei legal și declarații și declarații colectate de V&K Cosmetic. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a implementa contractul încheiat și sunt stocate pe durata contractului, cu excepția situației în care executarea unui contract poate să nu înceapă.

În aceste condiții, datele personale vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani.
Colectăm și date de arhivă – după expirare sau relație juridică, datele personale ale persoanei referitoare la performanță în numele comerciantului, instituției sau unităților organizației sunt stocate pentru o perioadă de 6 ani, iar pentru persoana fizică rămasă pentru o perioadă de 10 ani.

În caz de litigii, procese sau un alt proces administrativ, timpul de stocare a datelor va fi calculat de la momentul încheierii procedurilor, indiferent de modul în care acestea sunt încheiate, cu excepția cazului în care reglementările existente prevăd o perioadă mai lungă de limitare a legii / cererii îngrijorat.
Datele cu caracter personal prelucrate pe baza permisiunii vor fi stocate pentru un timp indicat în permisul de autorizare sau în momentul retragerii acestuia
Datele cu caracter personal prelucrate din motive de interes legal, în special în scopuri de marketing, vor fi stocate direct până în momentul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a dovedi responsabilitatea, V&K Cosmetic este obligată să stocheze datele cu caracter personal în format electronic și scris. Aceste măsuri ar trebui explorate pentru a documenta îndeplinirea cerințelor pe baza unui temei juridic și pentru a oferi control titularilor de drepturi.

9. Ce drepturi am cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Aveți o serie de drepturi referitoare la informațiile dvs. personale și la ceea ce se întâmplă cu acestea.

Aveți dreptul la:

dreptul de acces la datele personale pe care le deținem despre dvs.
solicitați-ne să corectăm orice greșeli în datele dvs. personale
pentru a solicita ștergerea datelor dvs. personale
să solicitați prelucrarea limitată a datelor dvs. personale
dreptul la portabilitatea datelor se aplică datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în baza unui acord sau pe baza consimțământului, puteți transfera datele dvs. personale sau pentru a obține o copie a acestora numai în cazul în care nu încalcă drepturile și libertățile altor persoane, inclusiv comerțul / afacerea secret sau proprietate intelectuală
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale pentru a omite strategiile de marketing direct.

În cazul prelucrării datelor pe baza autorizației dvs., aveți dreptul să restricționați sau să opriți temporar prelucrarea datelor dvs. personale cu un anumit scop. Restricționarea consimțământului dvs. nu va afecta prelucrarea datelor înainte de restricționarea sau baza legală a acestuia

În cazul în care constatați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016, aveți dreptul să adresați o reclamație autorității de supraveghere, adică președintelui Oficiului pentru Protecția Personalului Date (PUODO).

10. Transferăm datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European (EAA)?

Datele personale colectate de V&K Cosmetic vor fi stocate numai în interiorul Spațiului Economic European (SEE).

11. Vor fi stocate datele mele personale într-un mod automat, inclusiv profilarea?

Datele dvs. personale nu vor fi procesate automat, iar datele dvs. nu vor fi profilate.

12. „cookie-uri” Pliki

Fișierele cookie sunt fișiere text mici, de obicei codate aleatoriu, care sunt stocate pe dispozitive finale precum browserul, hard disk-ul computerului sau dispozitivul mobil. Fișierele cookie își amintesc activitatea utilizatorilor site-ului web prin recunoașterea dispozitivelor lor, asigurându-se astfel că pagina web este afișată într-un mod cel mai bine adaptat preferințelor individuale ale fiecărui utilizator. Mai mult, cookie-urile ajută la recunoașterea dispozitivelor și afișează în mod adecvat un site web cu preferințe similare. Utilizate de compania noastră, cookie-urile funcționează pentru a vă face experiența de navigare pe site-ul web cât mai ușoară posibil, de exemplu, amintindu-vă informațiile, astfel încât, de exemplu, nu trebuie să introduceți datele dvs. de două ori. Fișierele cookie conțin de obicei numele site-ului web de la care au provenit, timpul de păstrare pe un dispozitiv final și au un număr unic.

În timpul navigării pe site-ul nostru web folosim cookie-uri care permit identificarea dispozitivului browserului sau al clientului. Cookie-urile colectează multe informații care nu au de fapt nimic de-a face cu datele personale (nu permit identificarea sau recunoașterea utilizatorului). Cu toate acestea, unele informații, în funcție de conținutul și modul de utilizare, ar putea fi asociate cu o anumită persoană și, prin urmare, pot fi considerate date personale. În legătură cu Politica cosmetică V&K, datele dvs. personale sunt cu siguranță criptate și, prin urmare, sigure și protejate împotriva persoanelor neautorizate. Deoarece „cookie-urile” vă permit să profitați de unele dintre caracteristicile esențiale, vă recomandăm să le lăsați activate.

Utilizatorul care vizitează poate modifica oricând utilizarea cookie-urilor atunci când gestionează acordurile încheiate într-un cadru de politică privată, disponibil pe site-ul nostru web sau prin setările browserului instalate pe dispozitivul utilizatorului. Puteți dezactiva sau șterge acele cookie-uri generate de magazinul online și alte site-uri web.

În acest scop, trebuie să modificați setările browserului. Puteți alege să ștergeți cookie-urile existente, să permiteți sau să blocați toate cookie-urile și să setați preferințele pentru anumite site-uri web. Modul în care dezactivați cookie-urile se bazează pe browserul pe care îl utilizați. Informațiile despre ștergerea cookie-urilor existente ar trebui să fie vizibile în fila „ajutor” a browserului de internet selectat. Ștergerea fișierelor cookie de pe dispozitivul dvs. nu înseamnă că Administratorul datelor dvs. va elimina informațiile obținute (cu ajutorul fișierelor cookie).
Utilizatorul are dreptul să își retragă consimțământul modificând setările din browserul web. De exemplu, pentru a modifica fișierele cookie:

în browserul Internet Explorer: selectați Instrumente -> Opțiuni Internet -> Confidențialitate
în browserul Mozilla Firefox: selectați Meniu -> Opțiuni -> Confidențialitate și securitate
în browserul Google Chrome: selectați Setări -> Avansat -> Confidențialitate -> Setări site -> Cookie-uri

În funcție de versiunea browserului web, este obișnuit ca calea de acces la eliminarea cookie-urilor să difere.
Informații detaliate despre modul de gestionare a cookie-urilor pe un telefon mobil sau alt dispozitiv mobil pot fi găsite în ghidul utilizatorului / manualul de utilizare al telefonului sau dispozitivului mobil.

13. Cum vă protejăm datele personale?

Administratorul datelor dvs. ia în considerare starea actuală a cunoștințelor, domeniul, contextul și scopul prelucrării datelor, precum și riscul pentru drepturile sau libertățile persoanelor fizice cu probabilitate și gravitate diferite. Administratorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea informațiilor procesate în temeiul prezentei politici, adecvate riscurilor și categoriilor de date procurate. Se vor lua măsuri adecvate pentru: a preveni accesul neautorizat la astfel de baze de date, pentru a preveni interceptarea datelor din accesul neautorizat, pentru a prelucra datele din accesul neautorizat cu încălcarea prevederilor, pierderea sau deteriorarea datelor.

Furnizarea de informații externe cu privire la măsurile tehnice și organizaționale aplicate pentru a asigura securitatea informațiilor procesate poate submina eficacitatea acestora și, prin urmare, compromite securitatea adecvată a datelor.

Administratorul datelor adoptă măsurile de securitate după cum urmează, pentru a preveni deținerea neautorizată a datelor și modificările transmise electronic:

Protecție împotriva accesului neautorizat la baza de date.
Certificat SSL (Secure Sockets Layer), care criptează informațiile personale de pe site-ul web introdus,
Criptarea datelor care servește ca metodă de autorizare pentru un vizitator al magazinului nostru online
Acces la Cont după ce ați furnizat numele de utilizator și parola.

 

 

 

Povestea LART

Descoperiți istoria brandului LART.

LART pentru tine

Utilizați beneficiile oferite de LART.

LART în lume

Găsiți LART lângă voi.